Jost New Logo

THƯ VIỆN JOST

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ưu tiên hàng đầu của Jost là luôn đưa khách hàng trở lại trên đường. Quy trình yêu cầu bảo hành của chúng tôi được thiết kế để đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, bằng cách đặt ưu tiên vào việc sửa chữa nhanh chóng. Các khiếu nại có thể được gửi trực tiếp đến JOST hoặc thông qua bất kỳ cửa hàng bán hàng hoặc dịch vụ được ủy quyền nào. Mọi khiếu nại phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày sản phẩm bị lỗi. Vui lòng liên hệ JOST để nhận bất kỳ thông báo bảo hành sản phẩm nào không được hiển thị ở đây.

CÂU HỎI VỀ BẢO HÀNH THƯỜNG GẶP

Bảo hành của JOST bao gồm công sữa chữa và vật liệu. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng xem tuyên bố bảo hành. Bảo hành đối với một sản phẩm bắt đầu vào ngày sử dụng xe tải hoặc xe moóc.

Nếu bạn không chắc chắn về tình huống cụ thể của mình, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 0902 727 240 hoặc liên hệ với đại diện bán hàng khu vực của bạn.

Điều này sẽ có trên RGR (biên lai hàng trả lại) mà bạn nhận được từ JOST.

  • Trả trước (Prepaid) – Có nghĩa là người gửi thanh toán cước phí.
  • Thu thập (Collect) – Có nghĩa là JOST sẽ thanh toán cước phí

Nếu yêu cầu bồi thường là có thể đảm bảo và bạn đã gửi lại tiền cước đã trả trước, vui lòng gửi hóa đơn cước vận chuyển cho người liên hệ của bạn tại JOST và bạn sẽ được hoàn trả.

  • Bàn tiếp hậu – Số bộ phận lắp ráp có trên thẻ ở phía hành khách phía trước của bánh xe thứ năm.
  • Bánh răng nâng hạ (Landing Gear) – Số bộ phận lắp ráp có trên bảng tên bên dưới tay quay.

Mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi là đưa khách hàng trở lại đường.

Trước khi hoàn thành bất kỳ sửa chữa bảo hành nào, cửa hàng sửa chữa cần liên hệ với JOST để xác định cách hiệu quả nhất để sửa chữa xe của khách hàng. Công ty sửa chữa nên lập hóa đơn cho khách hàng như thể đây là một sửa chữa bình thường. Nếu yêu cầu bồi thường là có thể đảm bảo, JOST sau đó sẽ hoàn lại tiền cho người đã gửi khiếu nại.

Đơn yêu cầu sẽ cần được gửi cho JOST. Bộ phận bảo hành sẽ xử lý yêu cầu của bạn và bạn sẽ được cấp RGR (biên lai hàng trả lại) nếu các bộ phận cần được trả lại để kiểm tra. Khi các bộ phận đã được nhận và kiểm tra, quyết định sẽ được gửi đến bạn. Toàn bộ quá trình sẽ mất hơn 30 ngày (Chưa tính thời gian vận chuyển quốc tế).

Xin lưu ý: Bạn chỉ nên gửi các bộ phận nếu bạn đã nhận được RGR (biên lai hàng trả lại) từ JOST. Khi bạn gửi yêu cầu của mình, bạn sẽ nhận được số RGR cũng như phiếu đóng gói để vận chuyển các bộ phận trở lại. Địa chỉ nhận hàng sẽ có trên phiếu đóng gói này.

Để biết thông tin chính xác cần thiết cho yêu cầu bồi thường, vui lòng xem Hướng dẫn Biểu mẫu Khiếu nại.